Lenovo - S1P1
Commercial

Director: Sergey Chebotarenko
DOP: Dmitriy Yashenkov
Music: Eugene Filatov
Client: Lenovo Ukraine
Line Producers: Nadin Iskyandarova, Irmas Yashenkova
Actors: Igor Poberezhniy, Julia Pomoshko, Tatty Bohdan
Editor: Sergey Vilchinskiy
Focus Puller: Ivan Sohno
Gaffer: Timofey Gerashenko
Dolly: Aleksandr Chekan, Aleksey Gert, Anatoliy Zubkov
Compositors: Yuri Nemets, Andrey Voytishin
Shading & Texturing: Andrey Voytishin
Animation: Andrey Voytishin, Dmitry Gavrilyuk
Modeling: Ildar Bayazitov
Copywriter: Tanya Savelieva
Style: Dmitriy Bondar
Makeup: Alina Lykova
Colorist: Dmitry Vasylenko

Back
Play Project